Yksityisille Yrityksille

Haluatko tilata kuituyhteyden kotiisi? Siirry Yksityisille (entinen Onefiber)

Driftstörningar

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Toimintahäiriöt

Jatkuvat toimintahäiriöt

Ticket number: INC2226276
Location: Finland
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2024-03-05 08:13 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Field technician ordered
Next update: 2024-03-05 12:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-03-05 11:00 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-03-05 08:51 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2024-03-05 08:41 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2024-03-05 08:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2226029
Location: Ljugarn
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Faulty network element

Occurred: 2024-03-04 12:36 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-03-05 15:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-03-04 15:48 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-03-04 13:04 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar

Korjattu toimintahäiriö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2226323
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm / Johanneshov

Occured: 2024-03-05 08:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-05 09:43 CET/CEST

History:
2024-03-05 09:43 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-05 09:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-03-05 09:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225931
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna / Hållsta

Occured: 2024-03-04 10:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-04 11:25 CET/CEST

History:
2024-03-04 11:25 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-03-04 10:29 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-03-04 10:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225868
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-03-04 09:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-04 09:48 CET/CEST

History:
2024-03-04 10:02 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-04 09:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225764
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljugarn

Occured: 2024-03-04 05:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-04 09:01 CET/CEST

History:
2024-03-04 09:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-04 06:42 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-03-04 06:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225690
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2024-03-03 06:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-03 07:01 CET/CEST

History:
2024-03-03 08:02 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-03-03 06:12 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225675
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hallaryd

Occured: 2024-03-03 04:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-03 05:30 CET/CEST

History:
2024-03-03 05:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-03-03 04:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225638
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jämtland

Occured: 2024-03-02 15:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-04 01:07 CET/CEST

History:
2024-03-04 01:09 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades
2024-03-03 23:28 – Troubleshooting is still ongoing. // Felsökning pågår fortfarande.
2024-03-03 22:29 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-03-03 20:48 – Technicians have arrived and are continuing with the troubleshooting. // Tekniker har anlänt och fortsätter med felsökningen.
2024-03-03 19:19 – Awaiting arrival of technicians. // inväntar ankomst av tekniker.
2024-03-03 16:13 – Sub provider is sending more technicians to continue troubleshooting. ETA: 19:00. // Underleverantör har skickat fler tekniker för ytterligare felsökning. ETA: 19:00.
2024-03-03 13:48 – Sub provider have moved our circuit to another fiber pair, this did not solve the issue. Troubleshooting continues // Underleverantören har flyttat vår förbindelse till ett annat fiberpar detta löste dock ej problemet. Felsökning fortsätter
2024-03-03 11:50 – Sub provider is in the process of moving our circuit to another fiber pair. // Underleverantör arbetar på att flytta vår förbindelse till ett annat fiberpar.
2024-03-03 10:18 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-03-03 06:45 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-03-03 04:17 – Technician has arrived at site and will start troubleshooting and continue with remedying the remaining faults. // Tekniker har anlänt till plats och kommer att börja felsöka och fortsätta med att åtgärda de återstående felen.
2024-03-03 03:39 – Majority of services are up, sub provider is still working on remedying the remaining faults. // Majoriteten av tjänsterna är uppe, underleverantören arbetar fortfarande med att åtgärda de återstående felen.
2024-03-03 00:46 – Sub provider is dispatching a second technician with specialized equipment for fault correction. // Underleverantören skickar en andra tekniker med specialutrustning för felkorrigering.
2024-03-02 23:34 – Repair work is still ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter fortfarande.
2024-03-02 22:24 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-03-02 18:17 – Field engineer is en route to site. Awaiting further updates from our sub provider. // Fälttekniker är på väg till platsen. Inväntar ytterligare uppdateringar från vår underleverantör.
2024-03-02 15:59 – A cable break has been detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Ett kabelfel har lokaliserats hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-03-02 15:39 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225543
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2024-03-01 16:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-01 19:46 CET/CEST

History:
2024-03-01 17:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225473
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rödeby

Occured: 2024-03-01 14:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-01 15:00 CET/CEST

History:
2024-03-01 15:00 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-03-01 14:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225410
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Klågerup

Occured: 2024-03-01 12:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-01 13:09 CET/CEST

History:
2024-03-01 13:12 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-01 12:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225321
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oxelösund

Occured: 2024-03-01 10:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-01 10:22 CET/CEST

History:
2024-03-01 10:58 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-01 10:09 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225287
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skutskär

Occured: 2024-03-01 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-01 10:04 CET/CEST

History:
2024-03-01 10:10 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-01 09:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225242
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Botkyrka

Occured: 2024-03-01 08:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-01 09:58 CET/CEST

History:
2024-03-01 09:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-03-01 08:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2225208
Fault type: Currently unknown
Description: Central network element instability
Location: Gävle

Occured: 2024-03-01 03:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-02 11:44 CET/CEST

History:
2024-03-02 11:46 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-01 21:02 – Troubleshooting will continue 2/3-24. // Felsökning kommer att fortsätta 2/3-24.
2024-03-01 20:49 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-03-01 18:33 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-03-01 15:06 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-03-01 13:20 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår med underleverantör.
2024-03-01 12:16 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-03-01 06:17 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-03-01 06:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224908
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Knutby

Occured: 2024-02-29 11:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-29 18:52 CET/CEST

History:
2024-02-29 18:55 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-29 15:56 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2024-02-29 11:51 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-29 11:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2224836
Location: Eskilstuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-02-29 08:20 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-29 14:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-29 09:29 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-29 09:23 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224740
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hägersten

Occured: 2024-02-28 21:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-28 22:58 CET/CEST

History:
2024-02-28 23:19 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-28 21:57 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224629
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö

Occured: 2024-02-28 14:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-28 14:32 CET/CEST

History:
2024-02-28 14:33 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-28 14:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224392
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Strängnäs

Occured: 2024-02-28 02:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-28 09:13 CET/CEST

History:
2024-02-28 09:41 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-28 07:18 – The power outage is still ongoing. // Strömavbrottet pågår fortfarande.
2024-02-28 02:43 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224387
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skoghall – Hammarö

Occured: 2024-02-28 00:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-28 02:45 CET/CEST

History:
2024-02-28 06:29 – Outage is resolved and services are restored after the cable work was completed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelarbete slutförts.
2024-02-28 00:50 – We currently have an outage caused by a planned work in sub providers network with Global Connect reference CHG0097646. Impact of work was greater than announced. ETR for the work is set at 06:00 CET. // Vi har för närvarande en driftstörning orsakad av ett planerat arbete i vår underleverantörs nätverk, med Global Connect referens CHG0097646. Påverkan av jobbet var större än vad som annonserats. Beräknad klartid är kl 06:00 CET

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224377
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-02-28 00:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-28 06:13 CET/CEST

History:
2024-02-28 06:12 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-28 00:39 – We suspect that this outage is due to planned work. ETA 06:00 // Vi misstänker att detta avbrottet berörs av ett planerat arbete. ETA 06:00
2024-02-28 00:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224364
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna – Brottsta

Occured: 2024-02-27 18:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-28 09:02 CET/CEST

History:
2024-02-28 08:14 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-02-27 23:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224302
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älmhult

Occured: 2024-02-27 18:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-27 21:15 CET/CEST

History:
2024-02-27 22:02 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-27 19:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224257
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oslo

Occured: 2024-02-27 16:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-28 02:00 CET/CEST

History:
2024-02-28 06:59 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-28 02:23 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
Services are restored. Awaiting confirmation from technician that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från tekniker att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2024-02-27 22:15 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-02-27 21:18 – Repair work has begun on site. // Reparationsarbetet har påbörjats på plats.
2024-02-27 19:55 – Technicians are procuring supplies to continue the repair work.. // Tekniker införskaffar materiell för att fortsätta med reparationsarbetet.
2024-02-27 18:43 – A fiber cut has been identified. Fiber technician is en route to begin repair work. // Ett fiberbrott har lokaliserats. Fibertekniker är påväg till site för att påbörja reparationsarbete.
2024-02-27 16:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224202
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-02-27 13:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-27 15:20 CET/CEST

History:
2024-02-27 15:33 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-27 14:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224115
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gimo

Occured: 2024-02-27 10:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-27 10:53 CET/CEST

History:
2024-02-27 10:53 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224057
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Frösön

Occured: 2024-02-27 08:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-27 12:58 CET/CEST

History:
2024-02-27 12:58 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-27 09:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-27 09:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224048
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oslo

Occured: 2024-02-27 09:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-27 10:14 CET/CEST

History:
2024-02-27 10:16 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-27 09:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-27 09:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224020
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-02-27 08:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-27 11:44 CET/CEST

History:
2024-02-27 12:40 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-27 10:29 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-27 09:51 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-27 09:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2224000
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2024-02-27 07:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-27 08:38 CET/CEST

History:
2024-02-27 08:37 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-27 08:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.